Kho giao diện web đa dạngVới đủ các lĩnh vực - ngành nghề kinh doanh khác nhau

Kinh doanh hiệu quả hơn trên internet

MẪU WEBSITE THEO GIÁ

Hướng dẫn quản trị website

Thay đổi dễ dàng theo phong cách của riêng của bạn

NULL
Mẫu web bán hàng, Mẫu web giới thiệu công ty, Mẫu web bất động sản, Mẫu web cá nhân ...

Đăng nhập vào quản trị website

Sau khi website được cài đặt và đi vào hoạt động. Bạn sẽ được cấp cho một tài khoản admin để quản trị, cập nhật thông tin lên website.

1.Đăng nhập theo đường link: domain/wp-admin

2.Nhập tài khoản đăng nhập

Thêm – Xóa – Sửa Danh Mục Bài Viết

I. Thêm danh mục bài viết

1. Chọn Bài Viết ( Tiếng Anh là Posts)

2. Chọn Chuyên Mục ( Tiếng Anh là Categories)

3. Nhập Tên Danh Mục (Ví dụ ở ở thêm 1 danh mục Tin Tức)

4. Thêm Danh Mục

II. Xóa – Chỉnh sửa Danh Mục

1. Chọn danh mục bài viết

2. Xóa danh mục bài viết

3. Chỉnh sửa danh mục bài viết

 

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

Thêm – Sửa – Xóa Bài Viết

I. Thêm bài viết vào danh mục

1. Chọn Bài Viết ( Tiếng Anh là Posts)

2. Chọn viết bài mới ( Tiếng Anh là add new)

3. Nhập tên bài viết + nội dung bài viết

4. Chọn danh mục bài viết

5. Chọn ảnh tiêu biểu sẽ hiển thị lên website

>> Đăng Bài Viết

II. Xóa – Chỉnh sửa bài viết

1. Chọn bài viết ( Tiếng Anh là Posts)

2. Chọn tất cả bài viết (All Posts)

3. Xóa, chỉnh sửa bài viết

VIDEO HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ THÊM – SỬA – XÓA BÀI VIẾT

Thêm – Xóa – Sửa Danh Mục Sản Phẩm

I. Thêm Danh Mục Sản Phẩm

1. Chọn sản phẩm

2. Chọn danh mục sản phẩm

3. Nhập tên danh mục sản phẩm

4. Thêm danh mục sản phẩm

I. Xóa – Sửa Danh Mục Sản Phẩm

1. Chọn sản phẩm

2. Chọn danh mục sản phẩm

3. Xóa ( delete ) – Sửa ( Edit ) Danh mục sản phẩm

Video Hướng Dẫn Thêm – Xóa – Sửa Danh Mục Sản Phẩm

Thêm – Sửa – Xóa Sản Phẩm

I. Thêm sản phẩm vào danh mục sản phẩm

1. Chọn sản phẩm

2. Thêm sản phẩm

3. Nhập tên sản phẩm

4. Nhập thông số sản phẩm

5. Nhập mô tả nội dung sản phẩm

6. Chọn ảnh sản phẩm

7. Chọn danh mục sản phẩm

8. Đăng sản phẩm

II. Sửa – Xóa sản phẩm

1. Chọn sản phẩm

2. Sản phẩm

3. Xóa sản phẩm – Chỉnh sửa sản phẩm

Video Hướng Dẫn Thêm – Sửa – Xóa Sản Phẩm

 

Thêm – Sửa – Xóa Slide

I. Thêm slide

1. Chọn Banner

2. Thêm ảnh

3. Nhập tên slide

4. Chọn ảnh slide

=> Đăng bài viết

II. Xóa – Sửa Slide

1. Chọn slide

2. Tất cả ảnh

3. Chỉnh sửa hoặc tích vào slide nếu  xóa chuyển sang bước 4

4. Chọn Move To Trash

Video Hướng Dẫn Thêm – Sửa – Xóa Slide

 

Chỉnh Sửa Menu

I. Chỉnh Sửa Menu

1. Chọn giao diện

2. menu

3. Thêm các mục menu từ các danh mục sản phẩm, danh mục tin tức, bài viết sang menu theo ý muốn

4. Kéo lên xuống, chỉnh sửa xóa menu

Video Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Menu

 

Chỉnh sửa các danh mục trên trang chủ

I. Chỉnh sửa các danh mục trên trang chủ

1. Chọn giao diện

2. Chọn widget

3. Trong mục Content sẽ có các thông số để lựa chọn

4. Chọn chuyên mục sản phẩm sẽ hiển thị

Video Hướng Dẫn Chỉnh sửa các danh mục trên trang ch

 

Xin Vui Lòng Điền Đầy Đủ Thông Tin